Ethische Gedragscode

De Tantra School onderschrijft de Ethische Gedragscode die is opgesteld door de Nederlandse Tantra Wijzer.

Lees hier meer informatie er over.
TantraWijzer

 

2. Grenzen en kaders tijdens een sessie

2.1 - De professional biedt cliënten altijd de mogelijkheid de keuze te maken om al dan niet mee te gaan in een activiteit of interactie. Een cliënt is nooit verplicht deel te nemen en zal hier op geen enkele wijze toe gedwongen worden.

2.2 - Voorafgaand aan een sessie of training wordt bepaald wat de grenzen van de interactie op dat moment zijn. Deze grenzen worden gedurende de gehele sessie/training gerespecteerd. Denk hierbij aan het al dan niet aanraken van bepaalde lichaamsdelen tijdens een sessie, of een begrenzing van de mogelijkheid tot intiem contact tussen deelnemers tijdens een workshop.

2.3 - In een langer traject heeft een deelnemer de ruimte om zijn/haar grenzen te herzien of herdefiniëren ter ondersteuning van de eigen ontwikkeling.

2.4 - Tijdens een sessie kunnen de gestelde kaders niet worden verruimd, noch op verzoek van de cliënt, noch op verzoek van de professional. Bijvoorbeeld wanneer het verlangen ontstaat een meer uitgebreide massage te ontvangen dan besproken. Dit verlangen kan achteraf worden uitgesproken waarna cliënt en professional onafhankelijk kunnen bepalen of dit gewenst is in een vervolgsessie.

2.5 - Wanneer de cliënt of professional de kaders tijdens een sessie wil vernauwen wordt dit te allen tijde gedaan.

2.6 - Wanneer een werkvorm fysieke aanraking vanuit een begeleider behelst, gebeurt deze aanraking vanuit bewust contact, is deze passend voor de situatie en gericht op de ontwikkeling van de cliënt of deelnemer.

2.7 - Gedurende een sessie, workshop, of traject zijn momenten ingebouwd waarop een cliënt of deelnemer verbaal en/of schriftelijk consent geeft voor het aangaan van fysiek contact.